Skip to main content

Formularz rejestracyjny

Dane kontaktowe (1/3)

Opłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie na Forum.

Anulowanie zgłoszenia i zwrot dokonanej opłaty możliwe tylko do 30.03.2024.

Prosimy o podanie danych do ewentualnej faktury VAT w formularzu rejestracyjnym.

Kolacja (17.05.2024) jest oddzielnie płatna - prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Dane uczestnika

* pola obowiązkowe

Dane do faktury

Wypełniają tylko osoby, które chcą otrzymać fakturę