Polityka prywatności II FFMDO

 1. Informacje podstawowe Przetwarzanie danych osobowych prowadzimy w oparciu o przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 2. Administratorem jest Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii E-mail: pste@pste.pl, ul. Gen. Jerzego Ziętka 15/11, 41-940 Piekary Śląskie.
 3. Prowadzimy Serwis „FFMDO” pod adresem http://ffmdo.pl, za pośrednictwem którego prowadzimy rejestrację na II Forum Fizyków Medycznych Diagnostyki Obrazowej, zgodnie z Regulaminem Wydarzenia.
 4. Użytkownikiem jesteś Ty, gdy uzyskasz dostęp do Serwisu i korzystasz choćby z jednej usługi czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 5. W procesie odwiedzania naszego Serwisu przetwarzamy dane które sam wprowadziłeś przy użyciu naszych formularzy.
 6. W procesie rejestracji Uczestników za pośrednictwem naszego Serwisu przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • Wydarzenia - uczestnicy
   • Imię
   • Nazwisko
   • E-mail
   • Telefon
   • Miejsce zawodowej aktywności
   • Czym się zajmujesz
   • Chcę otrzymać fakturę
   • Nazwa
   • NIP
   • Ulica
   • Numer
   • Kod pocztowy
   • Miejscowość
   • Faktura w formie elektronicznej
   • Wariant uczestnictwa w Wydarzeniu
   • Preferencje żywieniowe
   • Osoba do noclegu
   • Tematyka do poruszenia podczas Wydarzenia (treść zależna od Użytkownika)
   • Dodatkowe informacje (treść zależna od Użytkownika)
 7. Dane osobowe przetwarzamy w niżej podanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
   
  Zbieranie i przechowywanie treści zamieszczonych w Serwisie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Udostępnianie formularzy kontaktowych Organizacji, służące identyfikacji Użytkownika i Członka niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  Obsługa umowy, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej (np. dla celów podatkowych) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Obsługa reklamacji Obsługa reklamacji niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Dokonywania rozliczeń, wystawianie faktur Dokonywania rozliczeń, wystawianie faktur niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw
  Cele analityczne i statystyczne uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
  Cele marketingowe Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z wysyłką e-maili lub krótkich wiadomości tekstowych (sms) informujących o nowych produktach w ofercie, o ofertach specjalnych, zawierających krótkie formy literackie lub inne informacje, które w naszym przekonaniu mogę się Tobie wydać interesujące. uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej do potrzeb odbiorców
 8. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, By przeciwdziałać możliwości nieautoryzowanego dostępu do nich lub ich ujawnienia, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia tych informacji.
 9. Okres przechowywanie danych
  1. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest organizacja Wydarzenia, którego jesteś Uczestnikiem oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 10. Twoje prawa w związku ochroną Twoich danych
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) gwarantujemy Ci respektowanie następujących praw:
   • Prawa żądania dostępu do Twoich danych (art. 15 Rozporządzenia),
   • Prawa żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 Rozporządzenia),
   • Prawa żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 Rozporządzenia),
   • Prawa żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 Rozporządzenia),
   • Prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 Rozporządzenia),
   • Prawa do przenoszenia Twoich danych (art. 20 Rozporządzenia),
   • Prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).
  2. Zastrzegamy, że w niektórych przypadkach prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych może podlegać ograniczeniu z uwagi na skutki, jakie mogłoby takie cofnięcie wywołać, np. utratę Członkostwa w Organizacji. Dlatego cofnięcie zgody w każdym wypadku wymagać będzie oceny skutków.
  3. Powyższe prawa należy kierować do Administratora zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli jako Administrator nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego otrzymamy wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 11. Pozostałe informacje
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminami, obowiązują przepisy przywołane na wstępie.
  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 roku.